Davis Instruments väderstationer

Noggranna och tåliga, använda på alla möjliga platser över hela Jorden. Davis väderstationer är väl kända för att vara lätta att installera och använda. Stationerna är utrustade med givare för bland annat temperatur, luftfuktighet, vind och nederbörd, och kan även mäta markfuktighet och uv- och solstrålning.

I modellprogrammet finns Vantage Vue och Vantage Pro2. Installation av väderstationen går snabbt och enkelt, med alla sensorer integrerade i en enhet. Vantage Pro2 har möjlighet att sätta vindmätaren separat, och finns även med fläkt för att ge mer noggrann mätning av lufttemperatur för att minska solstrålningens påverkan på mätningen.

Lägg till olika produkter för att ta del av mätningarna och det finns en lösning för alla behov. Du kan välja med eller utan display, överföring av mätvärden trådlöst eller med kabel, och om du önskar få mätningarna i dator och telefon. Du kan även skicka dem direkt till internet utan att ha tillgång till ström och internet.

Ring oss om du har frågor om produkter och kombinationsmöjligheter. Du kan även läsa i Davis väderstations-broschyr.
Trådlös blad- och markfukts/temperaturstation D6345OV
Mät markfukt, bladfukt och temperatur, överför trådlöst till mottagare. Kan användas med Vantage...
3 200:-
Trådlös Weather Envoy D6316CE
Trådlös mottagare av mätningar från Vantage Pro2, Weather Envoy eller Weather Vue, eller Trådlös...
2 300:-
Trådlös Weather Envoy8X D6318CE
Trådlös mottagare av mätningar från Vantage Pro2, Weather Envoy eller Weather Vue, eller Trådlös...
3 500:-
Trådlöst givarpaket D6322OV
Mätningar från bland annat temperatur, regn och vindmätare överförs trådlöst upp till 300 meter...
4 800:-
Trådlöst givarpaket D6323OV
Mätningar från bland annat temperatur, regn och vindmätare överförs trådlöst upp till 300 meter...
7 400:-
Trådlöst givarpaket Plus D6327OV
Plusmodellen mäter uv- och solstrålning och bland annat temperatur, regn och vind. Mätningar...
9 800:-
Trådlöst givarpaket Plus D6328OV
Plusmodellen mäter uv- och solstrålning och bland annat temperatur, regn och vind. Mätningar...
12 800:-
Trådlöst givarpaket Plus D6334OV
Plusmodellen mäter solstrålning och bland annat temperatur, regn och vind. Mätningar överförs...
8 800:-
Vantage Connect trådlös D6620SOV
Anslut din väderstation till internet från valfri plats. Connect tar emot signalerna från...
8 300:-
Vantage Pro2 D6152EU
Mätningar från bland annat temperatur, regn och vindmätare överförs trådlöst upp till 300 meter...
7 200:-
Vantage Pro2 D6153EU
Mätningar från bland annat temperatur, regn och vindmätare överförs trådlöst upp till 300 meter...
9 100:-
Vantage Pro2 Plus D6162EU
Plusmodellen mäter uv- och solstrålning och bland annat temperatur, regn och vind. Mätningarna...
12 600:-
Vantage Pro2 Plus D6163EU
Plusmodellen mäter uv- och solstrålning och bland annat temperatur, regn och vind. Mätningarna...
15 600:-
Vantage Vue D6250EU
Mätningar från bland annat temperatur, regn och vindmätare överförs trådlöst upp till 300 meter...
4 500:-
Vantage Vue D6257OV
Mätningar från bland annat temperatur, regn och vindmätare överförs trådlöst upp till 300 meter...
3 100:-