Givare och sensorer

Vad vill du mäta? Temperatur, markfuktighet eller bladfukt? Davis har givare för alla behov. Plus-modellerna mäter uv- och solstrålning. Dessa givare finns också separata. Kontakta oss om du är intresserad.
Bladfuktssensor D6420
Bladfuktsensorn mäter fukt på blad, och ger ett mått på hur snabbt den avdunstar. En eller två...
1 800:-
Markfuktssensor D6440
Markfuktsensorn mäter fukt i mark. Placeras på önskat djup i början av säsongen i odlingen, tas...
600:-
Temperatursensor D6470
Temperatursensorn mäter temperaturen i luft, jord eller vatten. Upp till fyra kan kopplas in till...
700:-