Som standard mäts och rapporteras mätningar från basenhet in en gång per dygn. Önskar man tätare...
600:-
Förlängningskabel 20 meter
Förlängningskabel för våra temperaturgivare och regnmätare. Behövs vid seriekoppling av...
600:-
Förlängningskabel 5 meter
Förlängningskabel för våra temperaturgivare och regnmätare. Behövs vid seriekoppling av...
400:-
Laddningskabel USB
Samma kabel som medföljer våra basenheter och startpaket.
100:-
Rör för montering av basenhet eller regnmätare.
200:-
Y-kabel
Y-kabel för våra temperaturgivare och regnmätare.
300:-